Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek aan de minister voor Rechtsbescherming een stand van zaken en een planning over de uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Groothuizen en Bergkamp over het wettelijk mogelijk maken van een dubbele achternaam

Download Download

Ondertekenaars