Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190)

Nota naar aanleiding van het verslag

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Aanbiedingsbrief