Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht

Verslag

Download Download

Ondertekenaars