Statenpassage

Lijst van vragen : Lijst van vragen over "Richting een oplossing voor ouders in de CAF 11-zaak (kinderopvangtoeslag)' (Kamerstuk 31066-490)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    J.F.C. Freriks, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31066-490 Richting een oplossing voor ouders in de CAF 11-zaak (kinderopvangtoeslag)

Indiener M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de staatssecretaris van Financiën - verzoeken over adviescommissie uitvoering toeslagen

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Motie (gewijzigd/nader)

31066-477 Gewijzigde motie van het lid Leijten over de menselijke maat hanteren bij een bezwaarprocedure (t.v.v. 31066-472) (t.v.v. 31066-472)

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie

31066-468 Motie van het lid Omtzigt over verbetering van de praktische rechtsbescherming bij belastingzaken

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Richting een oplossing voor ouders in de CAF 11-zaak (kinderopvangtoeslag)

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Stopzetten kinderopvangtoeslag

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55