Motie

Motie van de leden Kuzu en Azarkan over het wegnemen van belemmeringen voor het aanbieden van zorgmiddelen

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

30-08-2019
31497-331Passend onderwijs in het mbo en studeren met een ondersteuningsbehoefte in mbo en hoger onderwijs