Motie

Motie van de leden De Groot en Dik-Faber over omissies in de regelgeving repareren

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FvD 2

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

08-10-2019
35208-18Actualisering forfaitaire excretienormen

16-07-2019
33037-359Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken fosfaatrechtenstelsel