Motie

Motie van de leden Kerstens en Özütok over de bereidheid om te komen tot latere dan wel aangepaste invoering van een nieuw verdeelmodel

Download Download

Indieners