Brief lid / fractie

Verzoek van het lid Van Dam (CDA) om de minister van J&V te vragen de agenda en het verslag van het onlangs op St. Maarten gehouden JVO (Justitieel Vierpartijen Overleg) aan de commissie BZK toe te zenden. En, mocht dit nog niet gebeurd zijn, het verslag van het voorlaatste JVO aan de Kamer toe te zenden.

Download Download

Ondertekenaars