Motie : Motie van het lid Moorlag over verminderen van het gebruik van proefdieren door prijsprikkels

Download

Indieners

  • Indiener
    W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 97
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
PvdD 5
ChristenUnie 5
50PLUS 4
SGP 3
DENK 3
FVD 2
Tegen
VVD 33
PVV 20

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

32336-112 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 november 2020, over dierproeven

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

32336-110 Jaarcijfers, moties en toezeggingen over dierproeven

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Lijst van vragen en antwoorden

35470-XIV-7 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2019

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

VAO Dierproeven (AO d.d. 11/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Verantwoordingsstukken LNV 2019

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Dierproeven

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10
Naar boven