Lijst van vragen
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Lijst van vragen over het rapport: "De NVWA: bewaker, ook beleidsmaker? Rol- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen NVWA en departementen over beleid(sregels)" (Kamerstuk 33835-121)

Download Download

Ondertekenaars