Brief lid / fractie

Verzoek van het lid Lodders (VVD), mede namens het lid Von Martels (CDA) inzake de behandeling van de brieven van het kabinet met de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 en de Stand van zaken met betrekking tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw.

Download Download

Ondertekenaars