Brief lid / fractie

Verzoek van de leden Van der Molen (CDA), Van den Bosch (VVD), Den Boer (D66), Drost (CU) om het AO sociaal domein/interbestuurlijk programma op 17 april (tijdelijk) te verplaatsen naar een nog nader te bepalen nieuwe datum (die in de procedurevergadering BiZa wordt vastgesteld)

Download Download

Ondertekenaars