Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) nr. 1257/2012

Verslag

Download Download

Ondertekenaars