Verslag van een algemeen overleg
Bedrijfslevenbeleid

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 oktober 2019, over Techniekpact

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

26-03-2019
32637-357Voortgang van het beleidsexperiment MKB!dee

31-01-2019
35074-45Motie van het lid Wiersma c.s. over structureel 48 miljoen euro voor scholing in het mkb