Brief lid / fractie

Verzoek om het Rathenau Instituut onderzoek te laten doen naar de effecten van digitalisering en kunstmatige intelligentie op de arbeidsverhoudingen

Download Download

Ondertekenaars