Brief lid / fractie

Verzoek van het lid Dik-Faber (CU), mede namens de fracties van de VVD, GroenLinks en de SP, om het algemeen overleg NVWA van 28 maart a.s. te verplaatsen naar eind april

Download Download

Ondertekenaars