Brief lid / fractie

Verzoek van het lid Bromet (GL) om het eerdere besluit over de brief over het inzetten van duurzame keurmerken voor hout (Kamerstuk 30 196, nr. 611) te herzien en de verdere behandeling van de brief over te dragen aan de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Download Download

Ondertekenaars