Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) : Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State
 • Mede ondertekenaar
  N. Özütok, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief lid / fractie

35157-9 Brief van de leden Mutluer en Van Kent inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Indiener S. Mutluer, Tweede Kamerlid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35157-8 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35157-7 Verslag

Indiener M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

35157-6 Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Indiener E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

35157-5 Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Indiener S. Mutluer, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

35157-3 Memorie van toelichting

Indiener E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

35157-2 Voorstel van wet

Indiener S. Mutluer, Tweede Kamerlid

Geleidende brief

35157-1 Geleidende brief

Indiener E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Extra Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de...

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
Tijd activiteit: 17:00

Extra procedurevergadering commissie SZW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven SZW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30