Geleidende brief : Geleidende brief

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  N. Özütok, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35157-8 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35157-7 Verslag

Indiener M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

35157-6 Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Indiener E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

35157-5 Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Indiener E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)

35157-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

35157-3 Memorie van toelichting

Indiener E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

35157-2 Voorstel van wet

Indiener E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Extra Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30
Naar boven