Statenpassage

Initiatiefnota : Initiatiefnota

Download

Indieners

  • Indiener
    K. Verhoeven, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een notaoverleg

35134-12 Verslag van een notaoverleg, gehouden op 16 december 2019, over de initiatiefnota van het lid Verhoeven over mededinging in de digitale economie

Indiener L.I. Diks, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de initiatiefnota van het lid Verhoeven over mededinging in de digitale economie (Kamerstuk 35134)

Indiener L.I. Diks, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek kabinetsreactie initiatiefnota Verhoeven over mededinging in de digitale economie

Indiener D.S. Nava, griffier

Geleidende brief

35134-1 Geleidende brief

Indiener K. Verhoeven, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Initiatiefnota van het lid Verhoeven over mededinging in de digitale economie (TK 35134)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25