Inbreng verslag schriftelijk overleg
Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)

Inbreng verslag schriftelijk overleg over de Monitor Bibliotheekwet 2017 (Kamerstuk 33846-54)

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

05-04-2019
33846-55Verslag van een schriftelijk overleg over de Monitor Bibliotheekwet 2017

17-01-2019
33846-54Monitor Bibliotheekwet 2017

19-11-2018
35000-VIII-95Motie van de leden Aartsen en Asscher over het voortbestaan van bibliotheken in kleine kernen

28-03-2018
30012-83Motie van het lid Diertens over bibliotheken in Caribisch Nederland

13-11-2017
34775-VIII-27Motie van het lid Asscher c.s. over bibliotheektoegang voor iedereen