Brief regering

Reactie op de initiatiefnota van de leden Omtzigt en Bruins over het nabestaandenpensioen

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Brief aan de Stichting van de Arbeid over adviesaanvraag partnerpensioen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.