Bijlage : Wettelijke evaluatie Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) 2013-2018

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Memorie van toelichting

35925-XII-2 Memorie van toelichting

Indiener B. Visser, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Memorie van toelichting

35570-XII-2 Memorie van toelichting

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat