Bijlage

Behoefteraming Deep Brain Stimulation. Expert opinie over de benodigde behandelcapaciteit voor DBS in de periode 2019-2030

Download Download