Bijlage
Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel)

Advies Adviescollege toetsing regeldruk

Download Download