Bijlage
Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel)

Advies Autoriteit Persoonsgegevens

Download Download