Verslag van een schriftelijk overleg
Maatregelen op het gebied van autobelastingen (“Autobrief”)

Verslag van een schriftelijk overleg over de tussentijdse evaluatie van de Wet uitwerking Autobrief II (alleen wat betreft de vragen en opmerkingen inzake de teruggaafregeling voor LNG in de accijnzen) en de evaluatie van de teruggaafregeling LNG in de accijnzen

Download Download

Ondertekenaars