Verslag van een algemeen overleg
Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 februari 2019, over bestrijding seksueel grensoverschrijdend gedrag bij hulporganisaties

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

15-11-2018
35000-XVII-10Rapportage bestrijding seksueel grensoverschrijdend gedrag bij hulp- en OS-organisaties

08-10-2018
35000-XVII-6Nota van wijziging

18-09-2018
35000-XVII-2Memorie van toelichting

13-06-2018
34775-XVII-64Motie van het lid Becker over steeksproefsgewijs praktijktoezicht