Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Drost en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties)

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State

Download Download

Gerelateerde documenten

18-06-2019
35079-8Verslag

13-11-2018
35079-1Geleidende brief

13-11-2018
35079-3Memorie van toelichting

13-11-2018
35079-2Voorstel van wet