Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Drost en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties)

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers

Download Download

Ondertekenaars