Motie

Motie van het lid Nijkerken-de Haan c.s. over opheffen van het onderscheid tussen markt en overheid

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
CDA 19
D66 19
ChristenUnie 5
SGP 3
Tegen
PVV 20
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
FvD 2

Gerelateerde documenten

04-07-2019
34352-168Vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling

15-02-2019
34352-161Advies Bureau ICT-toetsing inleenadministratie en quotumheffing

26-11-2018
34956-8Begeleidende brief bij de tweede nota van wijziging

20-11-2018
34352-137Contourenbrief vereenvoudiging Wet banenafspraak

08-10-2018
34352-130Reactie op motie van het lid Nijkerken-de Haan c.s. over opheffen van het onderscheid tussen markt en overheid