Motie : Motie van het lid Dik-Faber c.s. over ondersteuning van houders van zeldzame melkkoeien

Download

Indieners

 • Indiener
  R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  Jaco Geurts, Kamerlid CDA
 • Medeindiener
  Laura Bromet, Kamerlid GroenLinks
 • Medeindiener
  Tjeerd de Groot, Kamerlid D66
 • Medeindiener
  W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 145
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Voor
VVD 33
PVV 20
D66 19
CDA 19
SP 14
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Tegen
PvdD 5

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over appreciatie observaties Europese Commissie GLB-Nationaal Strategisch Plan (Kamerstuk 28625-339)

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

28625-339 Appreciatie observaties Europese Commissie GLB-Nationaal Strategisch Plan

Indiener H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng van een schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda Informele Landbouwraad 23 - 25 september 2018 (Kamerstuk 21501-32-1124)

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

21501-32-1124 Geannoteerde agenda Informele Landbouwraad 23 - 25 september 2018

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

VAO Stand van zaken fosfaatrechten (AO d.d. 27/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:15

(Informele) Landbouw- en Visserijraad op 24 en 25 september 2018

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Appreciatie observaties Europese Commissie GLB-Nationaal Strategisch Plan

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15
Naar boven