Motie

Motie van het lid Ploumen c.s. over een verplicht transparantieregister voor BIG-geregistreerden

Download

Indieners