Motie

Motie van het lid Groothuizen c.s. over verruiming van de aangifteplicht

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FvD 2

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

02-12-2019
29279-553Onderzoek naar verruiming van de aangifteplicht

15-11-2018
33552-51Voortgang meerjarenagenda slachtofferbeleid: bescherming en bejegening