Motie : Motie van het lid Paternotte c.s. over certificering van op internet aangesloten apparaten

Download

Indieners

  • Indiener
    Jan Paternotte, Kamerlid D66
  • Medeindiener
    J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    K. Verhoeven, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

22112-3052 Fiche: Gezamenlijke Mededeling EU-strategie inzake cyberbeveiliging

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

26643-735 Voortgang Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

22112-2854 Fiche: Mededeling implementatie EU 5G toolbox

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-2816 Fiche: Aanbeveling Cyberbeveiliging van 5G-netwerken

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

26643-618 Voortgang Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

34926-8 Bescherming van de horizontale privacy

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-33-746 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele Telecomraad 1 maart 2019

Indiener L.I. Diks, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-30-451 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen op 18 en 19 februari 2019

Indiener L.I. Diks, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de consumentenagenda: houvast bij voortdurende verandering (Kamerstuk 27879-64)

Indiener L.I. Diks, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-33-733 Verslag van een schriftelijk overleg over geannoteerde agenda voor de Telecomraad van 4 december 2018 (Kamerstuk 21501-33-725)

Indiener L.I. Diks, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda voor de Telecomraad van 4 december 2018 (Kamerstuk 21501-33-725)

Indiener L.I. Diks, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

21501-33-725 Geannoteerde agenda voor de Telecomraad van 4 december 2018

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

27879-64 Consumentenagenda: houvast bij voortdurende verandering

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

21501-33-717 Verslag van de Telecomraad van 8 juni 2018

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

24095-439 Jaarbericht Agentschap Telecom 2017

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Telecomraad op 8 juni 2018 in Luxemburg (Kamerstuk 21501-33-703)

Indiener L.I. Diks, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

21501-33-703 Geannoteerde agenda Telecomraad op 8 juni 2018 in Luxemburg

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

26643-535 Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

VAO Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 12 en 13 maart 2018 (AO d.d. 07/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Telecommunicatie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Telecomraad (formeel) op 4 december 2018

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 20:40

Telecomraad (formeel) op 5 juni 2020

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10