Motie
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019

Motie van het lid Verhoeven over vijf uitgangspunten meer centraal stellen

Download Download

Ondertekenaars