Memorie van toelichting
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van Richtlijn 2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (PbEU 2017, L 132)

Memorie van toelichting

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Advies Rvdr
Bijlage
Advies ATR
Bijlage
Advies NBA