Statenpassage

Brief commissie aan bewindspersoon : Compensatieregeling Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H.M. Weeber, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

35026-62 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 9 november 2018, over het pakket Belastingplan 2019

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Verslag van een wetgevingsoverleg

35026-57 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 5 november 2018, over het pakket Belastingplan 2019

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Eindtekst

Eindtekst 35026

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35026-22 Nota naar aanleiding van het nader verslag

Indiener M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Bijgewerkte tekst

35026, bijgewerkt t/m nr. 15 (2e NvW d.d. 30 oktober 2018)

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35026-16 Nader verslag

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Nota van wijziging

35026-15 Tweede nota van wijziging

Indiener M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Nota van wijziging

35026-14 Nota van wijziging

Indiener M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35026-13 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35026-10 Verslag

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Voorstel van wet

35026-2 Voorstel van wet (herdruk)

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35026-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Koninklijke boodschap

35026-1 Koninklijke boodschap

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Memorie van toelichting

35026-3 Memorie van toelichting

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Brief regering

Nadere reactie m.b.t. belasting inzake besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Indiener M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - reactie vragen

Indiener P.F.L.M. Tielens-Tripels, griffier

Motie

34785-49 Motie van het lid Omtzigt c.s. over ondernemers in de schuldhulpverlening

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Belastingplan 2018 (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:50

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Belastingdienst

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00