Brief regering
Subsidiebeleid VWS

Ontwerpbesluit houdende vaststelling van het beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019-2022

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019-2022