Motie

Motie van het lid Van Brenk c.s. over het rentetarief voor gemeentelijke sociale kredietverlening

Download Download

Indieners