Motie

Motie van het lid Van den Berg c.s. over herinrichting van de kwaliteitsregistraties

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

02-07-2018
31476-21Uitkomstgerichte zorg 2018-2022