Verslag van een schriftelijk overleg
Wijziging van Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verplichten van beschut werk en met betrekking tot het quotum van arbeidsbeperkten en het openstellen van de Praktijkroute

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot aanpassing van het besluit advisering beschut werk

Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Aanbiedingsbrief