Brief lid / fractie

Verzoek om een brief van de minister van SZW over het begrip zorgplicht van de opdrachtgever:

Download

Ondertekenaars