Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) : Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State
 • Mede ondertekenaar
  Z. Özdil, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Bart van Kent, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief lid / fractie

34837-11 Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel

Indiener G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

34837-9 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

34837-8 Brief van het lid Özdil inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Indiener Z. Özdil, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

34837-10 Nota van wijziging

Indiener G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid

Bijgewerkte tekst

34837, bijgewerkt t/m nr. 10 (NvW d.d. 28 juni 2018)

Indiener G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

34837-7 Verslag

Indiener M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

34837-6 Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Indiener G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

34837-5 Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Indiener G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid

Geleidende brief

34837-1 Geleidende brief

Indiener G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

34837-3 Memorie van toelichting

Indiener G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

34837-2 Voorstel van wet

Indiener G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Özdil en Van Kent tot wijziging van de Wet...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30