Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FvD 2

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

02-04-2020
33846-57Beleidsreactie evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

05-04-2019
33846-55Verslag van een schriftelijk overleg over de Monitor Bibliotheekwet 2017

06-02-2019
Inbreng verslag schriftelijk overleg over de Monitor Bibliotheekwet 2017 (Kamerstuk 33846-54)

17-01-2019
33846-54Monitor Bibliotheekwet 2017

19-10-2018
32820-274Voortgang cultuur in een open samenleving

22-12-2017
33846-52Midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob)

13-11-2017
34775-VIII-27Motie van het lid Asscher c.s. over bibliotheektoegang voor iedereen