Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng van een schriftelijk overleg over Verkenning KNAW Nederlands-Engels in het hoger onderwijs (Kamerstuk 31288, nr. 594)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    O.C. Tellegen, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    L. Boeve, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

minister OCW Hooflijnen visiebrief in brief over procesaanpak

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Brief regering

31288-594 Verkenning KNAW Nederlands-Engels in het hoger onderwijs

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Verkenning KNAW Nederlands-Engels in het hoger onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Nederlands-Engels in het hoger onderwijs

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 19:00

Rondetafelgesprek internationalisering in het onderwijs

Rondetafelgesprek
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35
Naar boven