Brief commissie
EU-voorstellen inzake interoperabiliteit COM (2017) 344 en 352

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen inzake interoperabiliteit COM (2017) 344 en 352

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Conceptbrief aan de minister van Veiligheid en Justitie over het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen inzake interoperabiliteit COM (2017) 344 en 352