EU-voorstel : EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM (2017) 253

Download

Indieners

  • Indiener
    Europese Commissie, Organisatie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek BNC-fiche EU-voorstel: richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven

Indiener M.E. Esmeijer, griffier