Motie : Motie van het lid Becker c.s. over duidelijker omschrijven van de kerndoelen en eindtermen

Download

Indieners

  • Indiener
    B. Becker, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    Paul van Meenen, Kamerlid D66
  • Medeindiener
    K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 147
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
SP 14
GroenLinks 14
PvdA 9
PvdD 5
ChristenUnie 5
50PLUS 4
DENK 3
FVD 2
Tegen
SGP 3

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

31293-517 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 maart 2020, over Curriculum.nu

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een schriftelijk overleg

30079-111 Verslag van een schriftelijk overleg over goedkeuring meeste plannen Sterk Techniekonderwijs

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een schriftelijk overleg

31293-503 Verslag van een schriftelijk overleg over onderzoek Aanvullend en particulier onderwijs

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31293-495 Kabinetsreactie op adviezen voor verbetering van het curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs (Curriculum.nu)

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Lijst van vragen en antwoorden

35000-VIII-190 Lijst van vragen en antwoorden over de beleidsreactie bij het verslag over de Staat van het Onderwijs 2017-2018

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief commissie aan bewindspersoon

curriculumherziening primair en voortgezet onderwijs

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan Van Engelhoven toestemming gesprek inspecteur-generaal van het Onderwijs 11-4-2019

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Brief regering

31289-390 Verloop en vervolg curriculumherziening primair en voortgezet onderwijs

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de beleidsreactie op de Staat van het Onderwijs 2016-2017 (Kamerstuk 34 775-VIII-130)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

34775-VIII-130 Beleidsreactie op de Staat van het Onderwijs 2016-2017

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

VAO Curriculumherziening po en vo (AO d.d. 20/4)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Inspecteur-generaal over de Staat van het Onderwijs 2016-2017

Gesprek
Tijd activiteit: 10:00

Beleidsreactie op de Staat van het Onderwijs 2016-2017

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 10:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

VSO Onderzoek Aanvullend en particulier onderwijs (31293-503)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Extra regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10
Naar boven