Verslag van een schriftelijk overleg
Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op voorstellen van de Europese Commissie inzake risicoreducerende maatregelen

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Brief aan de voorzitter van de Supervisory Board van de Europese Centrale Bank (ECB) over de voortdurende vooruitgang in het functioneren van de bankenunie
Bijlage
Brief aan de voorzitter van de Single Resolution Board (SRB) over de voortdurende vooruitgang in het functioneren van de bankenunie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.